Informacja

Zamknij informację

Najwyższa jakość wzorów

Lexshop - najwyższa jakość wzorów pism prawniczych:

1. Nie jesteśmy anonimowi - każdy wzór pisma prawniczego ma wskazanego autora.

2. Nie jesteśmy ludźmi z przypadku - autorami wzorów są zweryfikowani przez Lexshop adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi - prawdziwi profesjonalni prawnicy, specjaliści w swoich dziedzinach, od lat odnoszący sukcesy zawodowe.

3. Nasze wzory przeszły "chrzest bojowy" - wzory dostępne w Lexshop tworzone są na podstawie pism prawniczych wykorzystywanych już wcześniej w profesjonalnej działaności prawniczej przez ich autorów.

4. Nasze wzory mają "treść" - ponieważ wzory dostępne w Lexshop powstają w oparciu o prawdziwe pisma prawnicze, nie są tylko pustymi formułkami prawniczymi - w naszych wzorach znajdziesz nie tylko elementy wymagane od strony formalnej, ale także przykładowe odniesienia do stanów faktycznych sprawy (np. pozew o odszkodowanie będzie zawierał pełen przykładowy opis przebiegu i skutków wypadku; nawet jeśli opis ten nie pasuje do Twojego przypadku, na jego podstawie łatwiej sporządzisz własne pismo).

5. Nasze wzory uzupełnione są o komentarz autora - w komentarzu wskazano szereg praktycznych informacji, jak np. założony skutek prawny osiągany przez złożenie pisma, informacji dot. sposobu sporządzenia i skutecznego złożenia pisma, terminów złożenia pisma czy wymaganych opłat sądowych lub innych.

najwyższa jakość pism prawniczych