Informacja

Zamknij informację
Nazwa Autor Typ Cena
Wniosek do ubezpieczyciela o orzeczenie lekarskie Mariusz Sadowski Wniosek 10 pln Do koszyka
Wniosek o akta szkody Mariusz Sadowski Wniosek 10 pln Do koszyka
wzór wniosku o dokumentację medyczną Mariusz Sadowski Wniosek 10 pln Do koszyka
wzór wniosku do ubezpieczyciela o wypłatę odsetek za zwłokę w zapłacie odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego Mariusz Sadowski Wniosek 25 pln Do koszyka
Wzór wniosku o zapłatę przez ubezpieczyciela odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie odszkodowania z ubezpieczenia NNW Mariusz Sadowski Wniosek 19 pln Do koszyka
Wzór wniosku o zapłatę przez ubezpieczyciela odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie odszkodowania z ubezpieczenia na życie Mariusz Sadowski Wniosek 10 pln Do koszyka
Wniosek o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego z tytułu utraconych dochodów z tytułu przestoju taksówki Mariusz Sadowski Wniosek 39 pln Do koszyka
Wniosek o przesłanie notatki policyjnej Mariusz Sadowski Wniosek 10 pln Do koszyka
Wniosek do zarządcy drogi o odszkodowanie za szkodę w samochodzie spowodowaną dziurą w drodze Mariusz Sadowski Wniosek 39 pln Do koszyka
Wzór zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW szkolnego. Mariusz Sadowski Wniosek 29 pln Do koszyka

Wnioski

Prawidłowo przygotowany wniosek może znacznie usprawnić załatwienie danej sprawy, na przykład otwarcia i ogłoszenia testamentu, podziału majątku czy uzyskania bonifikaty za przerwę w dostawie prądu. Warto więc zadbać o to, by wniosek zawierał wszelkie niezbędne informacje i był uzupełniony w prawidłowy sposób. Nasi prawnicy przygotowali wzory różnego rodzaju wniosków. Wzory uzupełnione są stosownymi komentarzami radców prawnych oraz adwokatów. Wniosek po uzupełnieniu danych jest gotowy do przekazania do danej instytucji.

Z pomocą w złożeniu skutecznego i profesjonalnego wniosku przychodzi LexShop. Skieruj prośbę o uregulowanie jakiejś sprawy lub o okazanie dokumentów - w naszej ofercie nie zabraknie różnego rodzaju wniosków. Wszystkie łączy jedno - rzetelność sporządzenia. Nam możesz zaufać!