Informacja

Zamknij informację
Nazwa Autor Typ Cena
Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego Krzysztof Spelak Inne 29 pln Do koszyka
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Krzysztof Spelak Inne 34 pln Do koszyka

Wzory pism - prawo karne

Proponujemy również wzory dokumentów z zakresu prawa karnego. Wszystkie dostępne poniżej wzory wniosków, zażaleń, odwołań i sprzeciwów sporządzone zostały przez prawników (adwokatów, radców prawnych). Oferujemy między innymi wniosek o zatarcie skazania, wniosek o wydanie wyroku łącznego, wzór prywatnego aktu oskarżenia i inne. Każdy ze wzorów dokumentów można zakupić, wzór po pobraniu i uzupełnianiu informacji jest gotowy do złożenia w danej instytucji. Wzory uzupełnione są stosownymi komentarzami radców prawnych oraz adwokatów.